Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld هكر på främre delen av ryggen. På högra sidan finns en inskärning, där en rund öppning utgör كراك andningshålet/ingången till lungan (därav namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. هكر Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och förekommer på öppna fält, i fuktiga skogar eller i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter هكر både växt- och djurämnen. En del arter sniglar lever حيوان även av kannibalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *